Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
£4 WïLUAbICHBID,
De gasten kwamen, ten getale van dertig.
Onder andere geregten, die er opgezet wer-
den , was ook een overdekte fchotel. „ Mijne
„ Heeren!" zeide de Icoopman, „ in dezen
„ fchotel liggen dertig dukaten, zoo veel zou-
„ den de oesters gekost hebben, waarop ik u
„ onthalen wilde. Opregtelijk gefproken, zoo
„ fcheen het mij onverantwoordelijk toe, voor
y, een enkel geregt zoo veel geld uit te geven,
„ waarmede men aan zoo vele armen een' vro-
f, lijken dag zou kunnen verfchaffen — weest
y, nu zoo goed, en neemt elk een dukaat, en
y, geeft hem aan een of ander arm mensch,
„ dien gij kent. Ik houd u allen voor veel
„ te goedhartig, om geen' fmaak in dezen hoofd-
„ fchotel te vinden, en wij zullen daarom thans
„ geen gebrek hebben."
De gasten waren meest allen goede menfclien.
„ Braaf verzonnen! lieffte vriend! zeer braaf!"
riepen zij bijkans allen. „ Wij leggen elk nog
„ een dukaat er bij, wij kunnen oesters eten„
„ als dezelven beter koop zijn."
Hoe vele armen zullen zich niet verkwikt
hebben met het geld, dat die man aan oesters
befpaarde, en dat de weldadige gasten er bij
voegden!
YIU.