Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
56 WELDA DIGHEIB,
^ ik niet bij u ben? Kijk, ik ben gezond, en
rt kan arbeiden. Ik . heb mij ook in uwen dienst
„ een aardig ftuivertje geld bijeengezameld; dat
,, kunnen wij, in tijd van nood, aanfpreken!**
Dóortje bleef bij vrouw rozendaal. Nacht
en dag naaide en fpon zij; er moest geene mi-
nuut verloren gaan, waarin zij arbeiden kon;
en in alles wat zij deed, was zij gewillig en
opgeruimd. Vrouw rozendaal hielp haar wel:
maar dat had weinig te beduiden; want de goe-
de vrouw werd dagelijks zieker. Doortje pas-
te haar op. Zij haalde voor haar geneesmidde-
len; zij gaf ze haar in; zij waakte voor haar
bed. „ O gij opregte ziel!" zeide vrouw ro-
zendaal dikwijls, „ als ik u flechts nog eens
„ vergelden kon^ hetgene gij aan mij doet, wat
„ zou dit een genoegen voor mij wezen!" —
„ Ach, vrouw rozendaal! denk daaraan tocli
„niet," was meestal het antwoord van door-
tje ; „ het doet mij immers goed, dat ik u
„ dienst bewijzen kan.'*
Vijf jaren hield de trouwe meid het bij haai
uit; toen ftierf vrouw rozendaal; doch weinige
weken voor haren dood, was haar verlauger
nog vervuld geworden. Een van hare rijke er
gierige naastbeftaanden was gefl:orven; en z'i
verkreeg, als de naaste erfgename, deszelfs ge-
heel aaazienl^k vermogea. tiei trouwe door-