Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
l9 wbldadicheid,
was; én gansch ellendige menfchen, die niet
meer arbeiden konden, onderhield hij op zijne
kosten. Alle armen noemden hem hunnen va-
der, hunnen verzorger; en allen verheugden
zich, wanneer zij eens in ftaat waren, om hem
eenigen kleinen dienst te doen. « O!" zeide
FRANS dikwijls, „ de liefde van zoo vele men-
„ fchen is een zeer groot loon voor het wei-
„ nigje goeds, dat ik hun doen kan."
V.
DooRTjE, of de weldadige meid.
Vrouw ROZENDAAL was reeds vrij oud en
2wak, en leefde met doortje, die haar lang
gediend Iiad, ftil en ingetogen; en ten einde
zij met de opbrengst van haar klein vermogen
mogt uitkomen, was zij zeer zuinig, en naai-
de en breidde voor andere menfchen.
De koopman, bij wien zij haar geld had uit-
gezet, verarmde, en verviel tot wanbetaling.
Dit kostte aan vrouw rozendaal haar geheel
klein vermogen; en de fchrik, dien het haar
veroorzaakte, benadeelde hare buitendien zoo
zwakke gezondheid zeer aanmerkelijk. — Waarvan
zou zij nu leven? Hare kleine winften waren
jlje^ tg^jceikende, om hare dagelijkfche behoeften
_J