Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
goedheid, enz. « 9
„ talen ? —• Gij hebt immers gisteren ook , tiog
„ een' driegulden van vader gekregen?" — «O!"
zeide frans, „ ik laat mij wederom een' tand
„ uittrekken, dan geeft vader mij ook weder een*
„ driegulden, en dan betaal ik u daarmede. Ik
„ begeer hem ook niet voor mij zeiven." —
Karel merkte nagenoeg, wat frans voorhad;
want hij kende deszelfs goedhartigheid.
Hij gaf hem den driegulden, keek hem ach-
dat hij den handwerksman
iets gaf, en hoe aangedaan deze heen ging.
Karel verhaalde zijnen vader, wat er voorge-
vallen was. Hoe verheugde zich deze, dat hij
zulk een' voortreffelijken zoon had. Hij liet
hem in het vervolg nooit gebrek aan geld heb-
ben , om daarmede aan arme lieden wel te doen;
maar leerde hem Hechts, om zijne weldadigheid
met fchranderheid en behoedzaamheid te paren;
ten einde geene flechte en booze menfchen hem
ligtelijk mogten bedriegen.
Frans werd een zeer rijk koopman: maar
hij bleef even weldadig als hij geweest was.
Steeds was hij er op bedacht, om verarmde lie-
den, in een behoorlijk vlijtbetoon, voort te
helpen. Dit deed hij met voorfchotten en goe-
den raad, hoe zij hunne zaken aanvangen moes-
ten. Hij liet hen voor zich arbeiden, en be-
taalde hen daarvoor rijkelijker dan men gewoon
I hh ^ ■ 1