Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GOEDHEID, ENZ. ig
ik. Ik heb imniers alles bij mijne ouders,
a Oude vader!*' zeide frans, „ ik wil u iets
„ geven. Daar — neem het toch aan!" en
hiermede drukte hij den ouden man den drie-
gulden in de hand, en ping fchielijk naar
binnen, eer de grijsaard hem bedanken kon.
De oude man ftond verbaasd, en was heel blij-
de — maar, wie weet, dacht hij, of de ouders
er wel mede tevreden zijn, dat hun zoon zoo
veel geld weggeeft. Hij ging naar den vader, \
en verhaalde hem, wat er voorgevallen was.
„ Behoud ilechs den driegulden, eerlijke oude
M man!" fprak de vader. „ Ik had hem aan mij-
„ nen zoon gefchonken, en deze kon hem niet
,, beter hefteden. Voor uwe eerlijkheid fchenk ik
„ u nog een' anderen daarbij." — „ Ach God!"
zeide de oude man, vol.aandoening, „ zoo veel
y, gelds heb ik in langen tijd niet bijeen ge-
„ had;" en met veel dankzegging vertrok hQ.
De vader van frans liet niet blijken, dat hij
deszelfs weldadigheid vernomen had: maar hij
bemerkte, dat frans, den ganfchen dag door,
ongemeen opgeruimd was, en dat zqne oogen
van vreugde over zijn g)ed werk flonkerden.
Frans fprak intusfchen ook geen enkel woord
daarvan.
Den anderen dag ftond frans wederom aan
de deur. Een srm, en za-:r behoeftig gekleed,
hand-