Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 weldadigheid,
Idnd achter na. Maar hoe verbaasd ftond hij,
toen hij hem weder naar dezelfde arme vrouw
loopen, en haar den gulden in de hand zag
drukken. Hij riep den knaap andermaal; maar
deze luisterde daarnaar niet, en liep zoo
fnel henen, als of h^j iets kwaads gedaan had.
Wat zegt gij van den knaap ? Zou hij
zich zeiven geen meer vermaak hebben aange-
daan , wanneer hij zijn geld aan fnoeperijen
had befteed? — of liever — behaagt .hij u niet
beter, dan die voorname lieden, die zoo hard-
vochtig waren?
IV.
frans , of het goedhartige kind.
Frans was de zoon van zeer rijke ouders. Een-
maal had de arme knaap zeer hevige tandpijn; ea
bij was heel bang, om zich den tand te laten uit-
trekken : maar hij liet zich evenwel door zijnen
vader daartoe bepraten; en de vader gaf hem, ter
belooning, een* nieuwen driegulden, waarmede
de knaap zeer in zijn' fchik was, omdat hij zoo
blank en glansrijk was. Toen kwam er eens eea
arm man uit de buurt aan huis, dien frans
wel kende. Ei, dacht hij, de arme oude man
kan den driegulden vast beter gebruiken dan
ik.