Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
goedheid, enz. « 9
met zijne nevens hem ftaande zuster overleide,
of hij liaar niet iets geven zou. De zuster fcheen
hem zulks af te raden, zoo als men uit het
fchudden van Imar hoofd, en andere bewegin-
gen , konde opmaken. — Intusfchen naderde de
vrouw. Plotfeling haalde de knaap een papier-
tje uit zijn' zak, maakte het open, ging naar
de vrouw toe, en drukte haar gezwind en
fchaamrood het geld in de hand.
Een vreemde had gezien, wat hij deed. Hij
riep hem tot zich. De kleine wendde zijn gezigt,
dat nog fchaamrood was, van hem af. „ Waarom
„ ziet gij mij niet regt aan ? lieve zoon! " zeide
de vreemde. „ Ik fchaam mij zoo," antwoord-
de de knaap. « Gij fchaamt u ? gij hebt Immers
„ eene zeer goede daad gedaan! wat gaaft gü
„ toch aan die arme vrouw ?'■' — „ Een' fchel-
y, ling," antwoordde de knaap, nog verlegener
dan te voren, en met eene hoog roode kleur op
zijn aangezigt, „ maar ik had niet meer." —
„Edel kind!" fprak de vreemde, ontroerd,
y, gij zult uwen fchelling weder hebben!" Hij
tastte in zijn' zak, en gaf den knaap een' gulden,
welken deze, eerst na veel noodigen en dringen,
aannam. Met de grootfte verwarring dankte hq
daarvoor, nadat hij hem eindelijk aangenomen
had, en toen liep hij fpoedig heen. Met vreug-
de en bewondering, zag de vreemde het goede
kind