Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 weldadigheid,
III.
Dc weldadige knaap.
(
Op haren ftaf leunende, kroop, in een' harden
winter, eene zeer oude vrouw, bevende en ge-
kromd van het eene huis naar het andere. Men
kon zeer ligt raden, wat zij in die huizen zocht.
Hare fchamele en dunne, offchoon zindelijke
kleeding verried het genoegzaam; en het was
duidelijk genoeg op haar gelaat te lezen, hetwelk
vol van hartzeer en droefheid was. Menige
rijke man, menige opgepronkte vrouw ging
de arme oude vrouw voorbij, en bemerkte haar
naauwelijks, of zag haar onverfchillig en met ver-
achting aan. Eenigen, die zij biddende en fidde-
rende aanfprak, wezen haar met harde woorden te-
rug. Ach, hadden zij geweten, hoe hard het der
arme verlatene viel, hen aan te fpreken, zij zou-
den haar zachter behandeld hebben! Maar men
vindt vele onbarmhartige menfchen, die zich ver-
oorloven, de armen en ongelukkigen hard te be-
jegenen , en met fchimp en fmaad te begroeten.
Veel beter en weldadiger hart, dan vele van
die welgekleede lieden, had een kleine knaap,
met een' flechten rok aan het lijf. Deze had
die arme vrouw zoo treurig van het eene huis naar
het andere zien, gaan; en het fcheen, als of Iiij
met