Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
goedheid, enz. ji
\
pen grof lijnwaad, waarmede zq zich evenmin
tegen de ondragelijke hitte der zon, die al-
daar plaats grijpt, als tegen de koelte van den
nacht, befchutten kunnen. In weerwil van den
zwaren arbeid, dien zij te verrigten hebben,
ontvangen zij het allerellendigfte voedfel; en
dikwijls moeten zij, boven hun gewoon werk,
zich zeiven nog onderhoud verfchaiFen, en den
tqd daartoe, van hunnen korten flaap- en
etenstijd afbreken, of men gunt hun daartoe ook
wel een deel van den zondag. Elke kleine
misflag wordt met harde zweepflagen gefl:raft;
en door even dit zelfde middel wil men hen
nog tot den arbeid aandrijven, wanneer zij
daardoor reeds geheel zijn afgemat!
Geen wonder, dat vele dezer ongelukkigen,
uit verlangen naar hun vaderland, en uit ver-
twijfeling over hunnen bejammerenswaardigen
toeftand, tot diepe zwaarmoedigheid vervallen,
en in eene fl:omme treurigheid daar henen gaan.
Dan benemen zij zich menigmaal het leven;
zij verhangen zich, of eten aarde, asch, kalk
en wat dies meer zij, om maar van hun
geplaagd leven bevrijd te worden.
Denkt eens, kinderen! hoe vele menfchen
er ongelukkig moeten wezen, ten einde wij
onze fuiker en kofïij een weinig goedkooper
mogen kunnen verkrijgen!
IH.