Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 weldadigheid,
ne reis voleindigd heeft; ja dikwijls is er dan
nog flechts een derde of een vierde deel in leven.
Daaruit kan nun opmaken, hoe ontzaggelijk veel
zij te lijden hibben.
Het is niets zeldzaams, dat de negers zich zei-
ven het leven benemen, om van de wreede heer-
fchappij hunner meesters verlost te worden. Som-
tijds fpringen er vijftien, en nog meer re gelijk,
in het water. Sommigen hongeren zich dood.
Ook worden zij niet zelden krankzinnig en ra-
zende van droefheid en kommer. Ach! hoe ligt
moet dit niet kunnen gebeuren, wanneer zij, in
hun vaderland, ouders of kinderen hebben, die
zij liefde toedragen, eu van welke zij nu nooit
iets meer zullen hooren.
Maar wat wil men dan met die arme menfchen ?
Men voert ze, vele honderden mijlen ver van hun
vaderland, naar gewesten, waar fuikerriet, koffij
en meer andere dingen, geteeld worden. Daar
worden zij tot zeer harde en vermoeijende werk-
zaamheden gebruikt. Met den opgang der zon
moeten zij aan hunnen arbeid; en voor dat de
nacht valt, en elk huisdier reeds flaapt, gunt men
hun geene rust. Zy wonen in dc ellendigfte hut-
ten, en flapen op gevlochten horden, waarop
hun garfche rug als geradbraakt wordt. ,Hun
geheel armzalig huisraad beftaat uit een paar fcho-
tels en potten, en hunne kleeding uit eenige lap-
pen