Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
goedheid, enz. « 9
de fchapen liggen, welker VQlk reeds op hunne
aankomst wacht, en hen ftraks, koopt. Op de
fchepen wcwden zij, in hokken, zoo digt op
een gepakt, dat zij zich naauwelijks verroeren
kunnen — de een moet dikwijls op den ande-
ren liggen, en nogtans moeten zij op die wij-
ze eten en flapen. Bijkans vérftikken zij in
vuil en onreinheid; en bij het ellendig eten, dat
men hun fchaft, is het hun naauwelijks moge-
lijk, het leven te houden. Het goedkoopfte dier
wordt beter behandeld dan die menfches. Eer
zij de fchepen bereiken, fterven er reeds velen
van droefheid en kommer, en velen van honger
en vermoeidheid; ja eenigen geven den geest
onder de wreede flagen van hunne geleiders,
die hen, om de kleinfte misftappen, onbarmhar-
tig mishandelen. Zoodra zij nu aan de fchepen
komen, worden zij door de kooplieden bezig-
tigd, en over het geheele lijf bevoeld en betaste
De ongelukkigen, die te ziek of te zwak zijn,
om door iemand gekocht te worden, ontvangen
ontzaggelijk veel flagen van hunne meesters, ja
dikwijls wordt hun zelfs het hoofd afgeflagen.
Onder de iiokken, waarin die arme fchepfels
op de fchepen opgefloten worden, zijn afzon*
derlijke vertrekken voor de vrouwen en" voor de
kinderen. De mannen worden meestal twee aan
"twee, met kluisters aan handen en voeten, za-
A -4 I men-