Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 weloadioheid,
en hunnen kinderen fomwqlen, nogtans het noo-
dige voedfel niet konden geven — van arme kin-
deren , die geen* vader en geene moeder meer had-
den, en voor wie dan niemand zorgde, om hen
van onderhoud en onderwijs te voorzien. Hij zeide
hun, hoe vele blinde, ftomme, lamme en kreu-
pele menfchen men in de wereld vindt, die-niet
arbeiden kunnen, en enkel van de weldaden van
anderen moeten leven. Toen verwonderden zich
de kinderen, dat er zoo vele ellendige en onge-
lukkige menfchen waren, en beklaagden dezel-
ven grootelijks. — Dat is loffelijk^" zeide de
vader, „ dat gij medelijden met die ongelukki-
„ gen hebt. Al, wie onmeidoogend is, helpt de
„ ongelukkigen niet gaarne." Bij deze gelegen
„ heid verhaalde hjj hun het volgende.
I I.
Neger ' flaven.
r,!
Ongelukkiger menfchen leven er naauwelijks op
aarde, dan die beklagenswaardige zwarten. Met
geweld, of met list, worden zij van hunne vrien-
den en magen, van vader en moeder, wegge-
rukt , en als vee aan kooplieden verruild, die
hen alsdan dikwyls, meer dan honderd uren
gaans ver, voortdrijven, tot aan de zee, waar
de