Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
goedheid, enz. « 9
„ bed gegaan! Ik heb, zoo lang ik kon, braaf
„ gearbeidV en ben, van den morgen tot den
„ avond, ijverig in mijn werk geweest, en nu
„ moet ik, in mijnen hoogen ouderdom, nog
„ zulk een gebrek lijdén!" ■— De oude man
weende, terwijl hij dit zeide. De Heer valk
duwde hem iets in de hand, en ging bedrukt,
met zijne kinderen, van hem af.
„ Vader!" zeiden de kinderen, toen zij té
huis kwamen, „ de armoede van die lieden heeft
,, ons zeer leed gedaan. Zijn er nu nog meer
„ zulke arme menfchen?" — „ Ach, men yindt
overal zeer vele arme en ongelukkige men-
,, fchen!" zeide de vader; en hij verhaalde hen
nu nog menig voorbeeld van de ellende, waarin
zoo vele menfchen, hun ganfche leven lang,
verkeerden — van oude grijsaards, gelijk zij
er zoo even een* gezien hadden, die, hun ge-
heele leven door, vlijtig en arbeidzaam geweest
waren. Nu konden zij, op hunnen ouden dag,
niets meer verdienen, en hadden naauwelijks zoo
veel, dat zij hunnen honger ftillen en zich ver-
warmen konden. — Hij verhaalde hun van ar-
me weduwen, die den ganfchen dag aan het
fpinnewiel zaten, en evenwel des avonds naau-^
welijks een' fchelUng verdiend hadden —vaft'
arme huisvaders, die van den vroegen morgéo
tot laat in den nacht, zuren arbeid verrigteden,
A 3 en