Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 weldadigheid,
ook beddegoed en kleederen aanbragt. Hij ging
naar eene buurvrouw, en bedong, dat deze het
zieke mensch zou oppasfen; en toen hij heen-
ging, beloofde hij verder te zullen zorgen,
Duizendaialen bedankte hem de zieke. „ Gi;
„ zijt onze reJder!" riep zij, „ onze behou
„ der! zonder u zou ik met mijne arme kiU'
„ deren omgekomen zijn! "
De Hee^ valk bragt zijne kinderen nog bi
eenige andere ongelukkigen. Zij kwamen bij eer
ouden grijsaard. Hij zat op eene härde bank
en knaagde, met een treurig gelaat, aan een
harde broodkorst, welke hij niet meer biiten kon
en het kleine vertrekje was even koud als b
vrouw HARMSE. Eene vingerdikke korst van ij
zat op de venllerglazen. „ Arme man!" fpra'
de Heer valk 9 ^ hebt gij dan geene naastbs
„ ftaanden meer?" — „ Ik heb een' zoon,
antwoordde de Grijsaard, „ en eene dochtei
„ Waar mijn zoon is, weet ik niet. Ach God
„ misfchien is hij reeds lang dood! En mijr
„ dochter, die kan mij geene hulp töebrengei
„ Zij is zelve zoo arm, en heeft zes kind»
„ ren te onderhouden." — „ Maar goede ouc
„ man!" zeide de Heer valk, „ kunt gij da
„ die harde korst eten? " — „ Ach, lieve Heer!
antwoordde de grijsaard, „ ik heb immers nie
„ anders! Ik ben reeds dikwijls zonder eten na;
„ b(