Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
goedheid, enz. « 9
ken, en geneesmiddelen voor, hem te kunnen
koopen. Ach! zij had hem met al hare bezorgd-
heid toch niet kunnen behouden; en nu was zij
zelve, door den uitgeftanen kommer en al het
tobben, ziek geworden! — Daar lag zij, die
arme vronw, op een handvol firoo, met eeni-
ge oude kleederen bedekt. -—Een paar kleine kin«
deren Honden bij haar te fchreijen, en baden de
moeder, dat zij gezond mogt worden, om op
te (laan, en wat eten voor hen te koken.
^ Ach, moeder!" riepen de kinderen, „ wg
„ hebben zulken honger, en zijn zoo koud!"
' „ Ach, mijn lieve mijn Heer valk !" riep de
ongelukkige vrouw, „ help mijne arme kinder-
„ tjes!" De Heer valk keerde zich om, en
veegde eenen traan v^eg, die hem ontglipt was.
„ Ik wil gaarne helpen," zeide lüj; « het doet
„ mij leed, dat ik niet eerder van uwen nood
y, gehoord heb, dan heden! waarom hebt gQ
„ ons niet vroeger doen weten, dat het er hier
„ zoo droevig uitziet ? " — „ Aqh, m^n Heer
„ VALK!" antwoordde de vrouw y y^ ik wilde u
y, niet gaarne lastig vallen — en ik had ook nie-
„ mand, om het u te doen zeggen. Geen mensch
„ in de buurt bekreunt zich om ons."
De Heer valk liep ijlings naar huis, en kwam
welhaast terug, met eene meid, die eene mand
vol turf,'hout en mondkost, en vervolgens
A a ook