Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
gekozene f oorbeelden en verhalen van zelve voort-
vloeijen, wijzen voorzeker dit werkje eene plaats
aan onder de beste fchriften van dien aard,
welke ten behoeve der jeugd zijn uitgegeven. —
Zie daar het gunstig oordeel, hetwelk men in
het bijzonder nopens dit werkje geveld heeft;
terwijl men tevens den wensch uitte, dat vsor-
noemd tweede deel, of het Voedfel voor het Hart,
onder eenen bijzonderen titel mogt worden uit-
gegeven, ten einde het beter als Prijsjes voor de
jeugd konde dienen, waartoe het, in den vorm
van tweede deel, minder gefchikt is.
Ten einde zoe veel mogelijk het nut der jeugd
te helpen bevorderen, zijn wij te rade gewor-
den , om, door het drukken van eenen afzonder-
lijken titel, aan het ons gedaan verzoek te be-
antwoorden; terwijl wij niet twijfelen, of het
zal, door deze verandering, in alle opzigten aan
het nuttig oogmerk des fchrijvers kunnen beant-
woorden.
de uitgevers.