Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
D
e arbeid van den verdienflelyken en hinder'
kundigen lchr, welken wij, in den jare 1805,
ênder den algemeenen tittl van: Voedfel voor
het Kinderlijk Verftand en Hart enzin twee
deeltn, hebben uitgegeven, heeft te regt de goed-
keuring en den bijval van vele deskundigen ma-
gen verwerven; echter is ons de bedenking ge-
maakt, dat gezegd werk, door het dubbel »»§•
merk, hetwelk men daardoor heeft pogen te
bereiken, flechts ten halve aan zijne beflemming
kan beantwoorden, naardien het eerfte deel, als
bevattende vele ftoffe ter ontwikkeling des ver-
ftands en ter opfcherping des oordeels, alleen in
handen der Onderwijzers past; terwtjl het VNttie.
deel, het Voedfel voor het Hart, een allernut-
tigst gefchenk voor kinderen kan zijn. De onder-
houdende toon, de gepaste keus der onderwerpen,
de zoo verkieslijke, praBifche voordragt, vrij
■tan lange of overtollige zedelesfen, welke uit de-
ge-