Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
238 VERKLARING VAN WOORDEN.
„ lettenzeide de Heer ernst , „ anders kan
„ men in velerlei verwarringen geraken." Tot voor-
beeld had hij het woord hart gekozen, en
vroeg nu aan karel: „ wat verftaat gij door
„ hart, wanneer gij zegt, dat uw hart klopt, of
„ wanneer anderen zeggen, dat hun hart zoo be-
„ klemd is?" Karel raadde, dat het iets in zijn
ligchaam aanduidde, een deel des ingewands,
waardoor het bloed in omloop gebragt werd.
Maar men zegt ook dikwijls van een* mensch:
„ hij heeft veel hart" wanneer hij geene ge^a-
„ ren ontziet, maar dan beteekend het moed. Ver-
der zegt men: „ men kan iemand niet in het hart
„ zien; men kan niet weten, hoe hij gezind is,
t, en hoe hij het meentof: „ hij meent het
„ in het hart toch zóó niet, als hij fpreekt; hij
„ geliet zich wel vrolijk te zijn, maar in zijn
„ hart deed het hem toch leed." Dan beteekent
het de verborgene gezindheden en gewaarwordin-
gen, die iemand niet zoo ligt wil laten blijken.
Verder zegt men: „ dat mensch heeft een goed
„ hart, en dat een kwaad. Hij draagt mij een
„ opregt hart toe." Dan begrijpt men voorna-
melijk daaronder de welwillendheid, welke iemand
jegens anderen betoont, en eene gevoelige deelne-
ming in het geluk of ongeluk van anderen. Wan-
neer iemand gansch onverfchillig blijft jegens het
geluk of ongeluk zijner evenmenfdien, dan zegt
men: het is een mensch zonder hart. Hij heeft
» geen