Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. lóp
„ komst van neef dan vvef waarfchijnlijk ach-
« ten?"
Karel. Neen, ik zou daaraan twijfelen.
Vader. Wat is dat te zeggen ?
Karel. Ik zou denken, dat hq niet komen zou.
Vader. Zoudt gij dan eenigen grond daar.
voor hebben? zoudt gij weten, waarom?
Karel. O ja, dat zijn zoon bij hem komen kon.
Vader. Wat zou derhalve waarfchijnlijker voor
u wezen, dat neef kwam, of het tegendeel daarvan ?
Karel. Het tegendeel.
Vader. Waarin beftaat derhalve het twijfelach-
tige?
Dit vond karel ten laatfte: „ wanneer het
„ tegendeel van iets waarfchijnlijk ïs, dan is het
„ twijfelachtig; of wanneer het mij waarfchijnlijk
„ wordt, en ik redenen heb om aan te nemen,
y, dat het met iets niet in dezer voege gelegen
„ is, als voorgegeven wordt."
Hart. — De Heer ernst wilde zijnen zoon
uit een voorbeeld aantoonen, hoe menigerlei on-
derfcheidene dingen men, met d^n woord, kon
aanduiden, of hoe velerlei de beteekenisfen van
één woord konden zijn. Karel had dit wel
reeds , uit eenige der voorafgaande woorden, eeni-
germate kunnen afleiden; maar zijn vader wilde
het hem althans uit één woord nog duidelijker
maken. „ Men moet fteeds op die omftandigheid
- let-