Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
234 VERKLARING VAN WOORDEN.
fchool (lil zitte; 'dit regt Iieeft hij. De ouders
mogen vorderen, dat het kind htmne wenken
opvolge; zij hebben het regt, om gehoorzaam-
heid te verlangen. De ouders mogen hun kind
ftraiFen, als het ongehoorzaam is; zij hebben
het regt daartoe. — Wat men niet mag doen of
vorderen, is onregt. Een kind mag het fpeelgoed
van deszelfs broeders en zusters niet wegfchen-
ken; het mag niet verlangen, dat andere kinderen
zich naar deszelfs eigenzinnigheid fchikken zullen.
Naardien de menfchen er meermalen over (Irij-
den, wat regt of onregt zij, en naardien een ie-
der dan gelijk wil hebben, zoo moeten zij als-
dan door een' ander laten beflisfen, wie gelijk of
ongelijk heeft; en zoodanig iemand heet dan een
Regter. Wanneer twee kinderen een' bal willen
hebben, dewijl ieder beweert, dat het zijn bal
is, en de ouders of meesters dan daarover beflis-
fen, zoo zqn de ouders of meesters Regters.
Pligt. — Al wat ik doen moet, of tot welks
volbrenging ik verbonden ben, dat is pligt. Een
kind moet zijne ouderen gehoorzamen, het moet
welgemanierd, vlijtig en gedienstig zijn; dat is
deszelfs pligt. Do ouderen moeten er op letten, dat
hunne kinderen deugdzaam worden; dat is hun pligt.
Als iemad zich bevlijtigt, om zijne pligten ge-
trouwelijk te vervullen, dan handelt hij zedelijk
goed, en al wie het tegendeel doet, handelt ze-
delijk kwalijk. Ge-