Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. lóp
heid. Karel had dit niet verftaan. Hij vroeg, of
een mensch doen mogt wat liij wilde? „ Neen,"
zeide zijn vader, „ zoo is dat niet gemeend.
y, Er zijn bedrijven, die zoo moeten gefchieden
„ als zij gefchieden; gij moet, bij voorbeeld ,
y, flapen, eten en drinlien. Dat noemt men na-
y, tuurlijke handelingen. Maar vele handelingen
„ kunt gij ook nalaten; bij voorbeeld, als fre-
„ derik u om een dienstbewqs bidt, dan hebt
„ gij het in uwe magt, of gg hem dat dienst-
„ bewgs doen wilt, dan niet. Wanneer een ar-
„ me u om eene kleine gift aanfpreekt, en gij
„ geld hebt, dan kunt gij ze hem geven; maar gij
„ kunt ze hem ook weigeren; er is niets, dat u
y, dwingt om ze hem te geven, en er is ook
„ niets, dat u tot het tegendeel dwingt. Zie,
„ zulke handelingen, die niet juist zoo zijn moe-
„ ten als zg zijn, noemt men vrij. Bij deze
„ handelingen komt het daarop aan, of men wil,
„ dan of men niet wil. Gij zult uwen broeder
„ frederik de gevraagde dienst doen, als gy
„ wilt, en als gij niet wilt, zult gij hem die
„ dienst niet doen; uw wil kan, intusfchen,
„ door niets gedwongen worden, daarom zegt
„ men, dat de mensch een' vrijen wil heeft."
Regt, — Al wat iemand doen en vorderen
mag, is regt, of hij heeft regt daarop. De
leermeester mag vorderen, dat het kind in de
P 5 fchool