Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 VERKLARING VAN WOORDEN."
Nu bragt karels vader alles voor hem bij-
een , en karel leerde inzien, dat men alles on-
aangenaam noemt, hetgene ons naar het bloote
gevoel onmiddelljjit ongenoegen veroorzaakt.
Schadelijk. — Karel had zich, op een' war-
men zomerfchen dag, buiten het huis, bü het
fpel, eenigzins verhit. Hij kwam binnen, en
greep naar een glas water. „ Karel 1 " zeide
z|jn vader, op een' waarfchuwenden toon. Daar-
op antwoordde karel , dat hg niet drinken wil-
de, en wel wist, dat zulivs voor hem fchadelijk
was ; maar dat hq flechts den mond wilde fpoe-
len, daar dit hem niet benadeelde, en evenwel
verkoelde. Nu ging karel zitten, en zijn va-
der voegde hem toe: „ voelt gij dan, dat het
„ voor u fchadelijk is, thans te drinken?"
Karel. Neen, vader! dat gevoel ik niet.
Vader. Zou het u dan onaangenaam zijn,
wanneer gij thans dronkt?
Karel. O neen, het zou mij aangenaam
zijn.
Vader. Waarom drinkt gij dan niet?
Karel. Ik zou haderhand ziek daarvan kun-
nen worden.
Vader. Het zou u derhalve alsdan ongenoe-
gen, en zelfs wel fmart kunnen veroorzaken?
Karel. Ja zekerlijk! dat bedacht ik juist.
Vader. Wanneer frederik op de viool krast,
be-