Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
fl24 verklaring van woorden.
Karel. Z^ ztjn verdicht.
Vader. Nu zie, wanneer gjj u zulke ver-
dichte dingen voorfteldet, als of ze werkelijk aan-
wezig waren, dan doet de verbeeldingskracht zulks
ook, en dan heeft zjj een' eigen naam: zij heet
inbeelding.
Nu verhaalde karels vader hem nog, hoe de
menfchen in ziekten dikwijls met inbeelding ge-
kweld waren, en dingen voor dadelijk aanwezig
hielden, die zij zich enkel voorftelden. Hij ge-
waagde van iemand, die zich zelven voor een'
haan hield, en niets eten wilde dan gerst, die
hij met den mond oppikte; en van een' ander,
die vast geloofde, dat hij gansch en al van glas
was — verder, dat de inbeelding oorzaak was,
dat men fomtqds zulke wonderlpe dingen
droomde. Hfl bewees uit voorbeelden, dat men
zich de menfchen, en hunne lotgevallen en be-
drijven , en alle dingen in de wereld, gansch an-
ders verdichten kon, dan zij werkelijk zijn, en
dat de inbeelding dat alles deed. „ Ik zou mij
„ kunnen verbeelden," zeide hij, „ dat gij een
„ koopman of krijgsman waart, en rijkdommen,
„ geluk en eer vondt, of veel ongeluk en el-
„ lende leedt, enz."
Zinnelijkheid. — Karel had het woord zin-
■i