Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 VERKLARING VAN WOORDEN."
reeds eenmaal gehad hebt, in den tusfchent^d
waarin gij daaraan niet gedacht hebt?
Karel. Dat weet ilc niet.
Vader. Maar gij weet evenwel, dat zij ic
u moeten zijn ?
Karel. Ja, dat geloof ik.
Vader. Nu, dat is het juist, wat gij voor-
heen onthouden noemdet. Gij hebt ze ontliou-
den, of bij u bewaard. — Weet gij mij wel te
zeggen, wat een flerk, of een goed geheugen is ?
Karel. Wanneer men zeer veel onthouden kan.
Vader. Maar men zou wel veel kunnen ont-
houden; doch niet Zang en naauwkeurig. Dit
laatfte behoort intusfchen ook tot een goed ge-
heugen , en men noemt het ook wel een getrouw
geheugen.
De Heer ernst fprak nog met karel daar-
van , hoe ongelukkig de mensch wezen zou, als
hij geen geheugen had, dewijl hij nooit iets
leeren, alles hem gansch nieuw en vreemd we-
zen, en hij nooit zou weten, of hij zich reeds
eenmaal iets voorgefteld, iets gezien en onder-
vonden had, dan niet. Hij verhaalde daarbij van
een' man, die, in eene ziekte, zijn geheugen
verloor, en naderhand, toen hij wederom gezond
werd, zijn' eigen naam niet wist, en door zijne
vrouw, in het lezen, van het A. B. C. af,
moest onderwezen worden.
Ver.