Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. lóp
Karel. ( Na eenig bedenken. ) Dat kan ik u
'inderdaad niet zeggenik weet ze evenwel nog
zeer wel.
' Vader. Dat'geloof ik gaarne. Gij weet der-
halve , dat gq die gefchiedenis reeds eenmaal ge-
hoord hebt, dat uw neef u dezelve verhaald
heeft, en gij ze mij weder zoudt kunnen verhalen ?
Karel. Dat alles weet ik.
Vader. Wanneer gij ze nu intusfchen'niet
meer wist, hoe zóudt gij dat noemen?
Karel. Ik zou ze dan hebben vergeten.
Vader. Wanneer gij een ding ten deele, maar
niet gansch en al vergeten hebt, en het gaarne
wederom wilt weten, wat doet gij dan?
Karel. Ik bedenk mq daarop.
Vader. En als het u nu wederom invalt,
hoe noemt gij dat ?
Karel. Ik noem dat mij herinneren^
Vader. Regt zoo, en dat gij zulks doen kunt,
daarvan is uw geheugen de oorzaak. — Kunt gq
mij nu zeggen, wat het is, zich iets te herinneren ?
Karel. Wederom aan iets denken.
Vader. Ja, u datgene, hetwelk gij reeds een-
maal gedacht en ondervonden hebt, na eenigen
tijd wederom voorftellen, èn daarbij weten, dat
gij die voorllellingen . reeds eenmaal gehad hebt.
Maar waar zijn dan de voorftellingen, die gq
reeds