Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
fti4 verktaé.rn6 van . woorüen.
verkoelde, zoudt gij dan'nog meer kennis 'van
den amandelboom hebben ? ' '
Karel. Wel zeer zeker! want dart wist iii:
immers ook de eigenfchappen zijner vrucfiten.
Vader. Maar als ik u voorts' óok leerde,
hoe men dien boom in een' tuin aankwfeefeeh,
welke aarde, of welken grond, een' kleiachti-
gen, of zandigen, en hoe veel of weinig zon,
hij hebben moest, enz., wat wist gij dan ?
Karel. Dan wist ik nog meer, en had nog
al meer kennis.
Vader. Zeg mij dan nu toch, waarin die ken-
nis beftaatwanneer gij u de dingen niet enkel
zoo maar eens voorftelt?
Hier bedacht karel zich lang.
Vader. Weet gq dan nu den amandelboom
wel van alle anderen te onderfcheiden?
Karel. Ja, nu weet ik, dat mijne kennis daar-
m beftaat, dat ik den amandelboom onderfchei-
den kan.
Vader. Maar van waar hebt 'gij die kennis ?
Hebt gij de geaardheid en eigenfchappen van
den boom moeten leeren opmerken?
Karel. Wel zeker.
Vader. Juist omdat gij die dingen wist, moest
gÖ immers oOk weten, in welke opzigten hij met
vele andere boomen, die u bekend zijn, over-
een-