Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verkl-arino van woorobn. &i3
Karbu Door de verbeelding.
Vader. Let hier wel op; men noemt zijne
verbeelding van eene zaak fomwijlen kennis van
haar. — Maar de perfikboom gelqkt magtig veel
naar den amandelboom. Zoudt gij beiden dan
terftond van elkander kunnen onderfcheiden,
als gij den amandelboom flechts eenmaal zoo
oppervlakkig gezien hadt ?
Karel. Dat durf ik niet zeggen.
Vader. Maar als gij nu den amandelboom
zeer dikwijls gezien hadt, en gij hadt deszelfs
hout, kleur, bloefem, bladeren, takken, vruch-
ten, en de grootte en aard van deszelfs vorm
naauwkeurig befchouwd, en er op gelet, waarin
hij met den perfikboom overeenkomt, en waarin
hij van dien boom verfchilt, zoudt gij hem dan,
zonder misfen, van dien boom kunnen onder-
fcheiden ?
Karel. Ja, dat, dunkt mij, zou ik kunnen
doen.
Vader. Nu, (Jan zoudt gij ook kennis van
den amandelboom hebben. Maar als ik u nu
ook de vruchten van dien boom, de amandelen,
te proeven gaf; als ik u uit een paar van de-
zelven eens een* drank bereidde, wanneer gij,
in eene krankheid, van inwendige hitte gloei-
det, en als gij dan gevoeldet, hoe die drank u
O 3 ver-