Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
fiia vrrklaftlno van woorden.
Kenms, •—
Vader. Kent gij den amandelboom ?
Karel. Neen.
Vader. Waarom niet ?
Karel. Ik beb er immers nog geen gezien?
Vader, Ik zal u heden namiddag in een* tuin
brengen, waar eenige amandelboomen ftaan. Zult
gij dan kennis van den amandelboom hebben?
Karel. Ja gewis, vader! dan zal ik hem
wel kennen.
Vader. Ate gij eenmaal een* amandelboom ge-
zien hebt, weet gij dan terftond, hoe die foort
van boomen wast, hoe groot zij wordt, welke
vruchten zij draagt, met welke boomen zij de
meeste overeenkomst heeft? enz.
Karel. Neen, vader! dat weet ik faij het
eerfte aanzien niet.
Vader. Maar wanneer gij het nu wist, zoudt
gij dan kennis van den amandelboom hebben?
Karel. Ja, dan had ik eene betere kcnms^
dan voorheen.
Vader. Wanneer gq den amandelboom flechts
eenmaal gezien hadt, hoe zoudt gij hem kennen?
Kunt gij u denzelven wel verbeelden?
Karel. Ja, dat kan ik, en daaraan ken ik
hem.
Vader. Waardoor verkrijgt gij dan die ken-
nis?
Ka.