Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van y^qorde^ ai|
zoudt gij dan in het geheel geen denkbeeld, van
zulk een ding verkrijgen?
Karel. Mij dunkt, ik zou er wel eenig denk-
beeld van kriigen. . .
Vader. Maar zoudt gij zulk. een ding alsdan
nog wel fteeds en naauwkeurig leeren onderfchei-
den van andere, dingen, die daarmede eenigzins
overeenkomftig. waren ?_ of zoudt gij het eene
ligtelijk met het .andere verwarren?
Karel. Dit laatfte zou ik zeker.
Vader. .Maar als gij nu eens henengingt,
en het ding zepr naauwkeurig jDij het daglicht
befc.hpuwdet., en zaagt, hoe groot en laijg, van
welke kleur, en van welken reuk en fmaak.het
was, en gij daardoor zeer vele kenmerken en ei^
genlchappen hadt opgemerkt, zqudt gij dat.ding
dan ook met anderen verwarren?, . ,
Karel. Neen, dat denk ik niet.
Vader. Nu, zie, dan zoudt gij een dt^delijk
begrip van zulk een ding hebben. Als gij er
intusfchen zulk een begrip niet van hadt, waar-
aan zou het dan haperen ? ^
Karel. Ik zon de eigenfchappen, de kenmer-
ken, niet naauwkeurig weten.
Vadeu. Zie, dan hadt gij een duister begrip.
Zoo zegt men wel eens: ik weet het niet regt
meer, ik weet het niet naauwkeurig, ik weet
. het flechts zoo half en half.
O a Ken-