Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
slo verrlakln© van woorden.
zien, of op eeöe andere wijze ondervonden
hebt, wat verkrijgt gij daaruit?
Karel. Ik verkrijg daaruit denkbeelden.
Vader. Zeer wel. Men noemt ze fomtijds
ook wel begrippen^ Men zegt: „ ik kan mij
„ geen denkbeeld, geen begrip van de zaak
„ maken." Weet gij mij nog den olifant te be-
fchrijven ?
Karel. O ja , vader! ( Hier befchreef hij al
wat hij aan dtn olifant gezien had.)
Vader. Gij weet derhalve nog, welke eigen-
fchappen de olifant heeft, zoo als ik hoor. Gq
kunt u denzelven verbeelden. Gij hebt een be-
grip daarvan. Als gij mij nu mogt kunnen zeg-
gen, hoe er een huis uitziet, als gij mij de on-
derfchèidene deelen, waaruit het beftaat, naauw-
keurig kondet opgeven, zoudt gij dan een denk-
beeld hebben van de eigenfchappen en kenmer-
ken van een huis?
Karel. Ja, dan wist ik deszelfs eigenfchap-
pen.
Vader. Nu, dan hadt gij een begrip van een
huis, en wel een vrq duidelijk begrip,
Karel. Een duidelijk. Vader? ik verfta u
niet i
Vader. Wanneer gij thans een ding voor
de eerfte maal ziet, maar het niet naauwkeurig
bekijkt, of het bij een fchemerlicht befchouwt,
zoudt