Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
zamenvoegingen. 3
I I.
Zamenvoegingen.
Verfcheiden woorden duiden de dingen of
voorwerpen zeiven aan; dit zjjn de hoofdwoor-
den,-bij voorbeeld: mensch, lucht, dier, enz.—
maar anderen ftrekken flechts ter aanduiding van
de hoedanigheden en eigenfchappen der dingen;
en dezen kan men bijwoorden noemen, bij voor-
beeld: de fchrandere, of de eenvoudige mensch,
de heldere, of de bewolkts lucht, het tamme, of
het mlde dier. Als men verllandig redeneren en
fpreken wil, moef men zoo fpreken, dat deze
beide foorten van woorden bg elkander voegen,
en de eene de andere niet wederfpieke.
I. Zie nu toe, of de volgende zamenvoegin-
gen van dien aard zijn, dat de woorden bij elkan»
der pasfen, en wanneer zij elkander mogten te-
genfprekei., zoek dan, voor elk hoofdwoord,
een ander, dat beter daarbij voegt.
De lage hemel, de hooge aarde, de witte moor,
de zwarte fneeuw, het drooge water, de bittere fui-
ker, het reine zwijn, defchrandere domheid, de jon-
ge ouderdom , de koude warmte, de hoekige ko-
gel, de volkrqke woeftijn, de moedige haas, de
blijde kommer, de deugdzame booswicht, de
zoete azijn , de zachte ftorm, het aangename ge«
A 2 krysch.