Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. lóp
moedwillig een wilde jongen een klein kind
omver liep. Gevoeldet gij daarbq ook iets?
Karel. Ik had medelijden mei het arme kind,
en was boos op den jongen.
Vader. Hebben de fchapen dat misfchien
ook gevoeld? Eenigen ftonden immers ftil, en
fchenen zeer naauwkeurig toe te zien.
Karel. Dat geloof ik niet. De fchapen
weten vast niets daarvan.
Vader. Zoo denk ik er ook over. Maar
overweeg dit nog eens. Hebben de dieren dan
wel gewaarwordingen, die wg ook hebben,
met ons gemeen?
Karel. Ja, eeiiigen, maar niet allen.
Vader. Gij vindt derhalve eene verfcheiden^
heid in de gewaarwordingen. Werd de hond
ontwaar, dat de fchilderij fchoon was ? Wer-
den de fchapen ontwaar, dat de wilde knaap
kwaad deed?
Karel. Neen, dat werden zg vast niet ont-
waar.
Vader. Maar evenwel zullen zij misfchien,
ten aanzien van andere dingen, ontwaar kun«
nen worden, of dezelven fchoon of leelijk,
goed en regt, of kwaad en ondeugend zijn?
Bij voorbeeld: of een huis fraai en prachtig,
of deze en gene handeling prijzenswaardig is,
of niet?
Ka-