Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 verklaring van woorden."
een ander, en zoo tot in het oneindige. Het
dikke gras verfchaft, bq voorbeeld, aan de
koe beter voeder. De koe geeft deswege meet
en beter melk. Het kalf neemt daarvan beter
toe. De flager, die het koopt, vindt daaraan
beter vleesch, enz.
„ Weet gij nu ook, karel !" vroeg zjjn va-
der al verder, „ wat eerder en wat later komt,
y, de oorzaak, of het uitwerkfel?" Karel ant-
woordde: „ De oorzaak komt eerder." — „ Als
„ nu het ééne ding vroeger beftaat dan het an-
„ dere, is dan het vroegere altgd oorzaak van
„ het andere, dat volgt?" „ Hieraan was geen
„ twijfel," meende karel. „ Wij willen eens
„ zien," fprak zqn vader; „ zoo even floeg de
„ klok, en terftond daarop braken de metfelaars,
f, daarboven op het dak, den fclioorfteen af.
„ Derhalve v/as vast het flaan der klok de oor-
„ zaak daarvan, dat de fchoorfteen afgebroken
„ werd ? " Toen zag karel regt in, dat twee
dingen op elkander konden volgen, zonder dat
het eene de oorzaSk van het andere was, en dat
men zich daarbQ wel in acht moest nemen.
Karels vader maakte hem nu nog eene ande-
re beteekenis van het woord oorzaak bekend.
„ Voorheen, zeide hij, „ beteekende dat woord
y, zoo veel als datgene, •waardoor iets gefchiedt,
„ voortgebragt, gedaan, of bewerkt wordt;
M maar