Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 verklaring van woorden."
y, tot misnoegen, wanneer het anderen welgaat,
y, en zij vrolijk zijn; gij zjjt een nijdigaard."
Waarin beftond de nijd?
Vermaak in eens anders leed. — Kristiaan
had nog een ander hatelp gebrek. Wanneer
een zijner fchoolmakkers beftraft of getuchtigd
werd, wanneer deszelfs kleederen fcheurden,
wanneer die iets verloren had, of wanneer den-
zelven eenige andere onaangenaamheid bejegen-
de , dan fchepte hg welgevallen daarin, en ver-
heugde zich heimelijk daarover. „ Kristiaan!"
zeide zijn meester, „ dat is nog erger; gij hebt
„ vermaak in eens anders leed."
Wreedheid. — Somwijlen was de kleine kris-
tiaan ook wreed. Hij zocht anderen fmart aan
te doen, en vermaakte zich daarmede. Daar hij
wel wist, dat hij zijne fchoolmakkers ongemoeid
moest laten, omdat zij hem bij zijne ouders of
meesters zouden hebben verklaagd, zoo kwelde
hij dieren. Het was een zijner grootfte verma-
ken, als hij een' jongen hond nijpen en flaan,
of bij de ooren kon rondflingeren, en het arme
dier dan jankte. Zoo wreed was kristiaan.
Vermeerderen, verminderen. — „ Wat is ver-
„ meerderen, en wat is verminderen?''^ Dit was,
* zoo
\