Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERKLARING VAN WOORDEN. lóp
„ weten. Zeg gij het mQ liever." — „ Zqt gij
„ dan aan de oude baker, die u opgepast, ge-
„ dragen, en menigen naciit, wanneer gjj on-
„ rustig of ziekelflk waart, u heeft moeten voor-
„ zingen, en om uwentwil waken, geene liefde
„ en dank fchuldig ? wanneer gq haar, evenwel,
„ plaagdet, zou dat liefde en dank, of zou het
„ het tegendeel wezen? Zoudt gq haar intus-
„ fchen niet beleedigen, wanneer gij haar pla-
„ gen wildet? zou dit voor haar niet grievend
„ zjjn? zoudt gij derhalve niet juist het tegen-
„ deel doen, van hetgene g^ haar verfchuldigd
„ waart?" — n N" weet ik het, vader! wan-
„ neer ik het tegendeel doe, van hetgene ik aan
„ iemand moet doen, dan beleedig ik hem!" —
„ Regt zoo," zeide de Heer ernst, „ wan*
„ neer, namelijk, hetgene gjj aan een' ander
„ betoonen moest, hem lief en aangenaam zou
„ zijn geweest, bij voorbeeld, wanneer gq ie-
„ mand verachtelijk bejegendet, wien gq achten
„ moest; wanneer gij iemand leed aandeedt,
y, wien gij dank en liefde verfchuldigd waart;
„ iemand voor het hoofd ftiet, jegens wien gjj
y, beleefd moest zijn, enz."
Verftrooidhüd fan geest. — Een Tooneel-
fpeler wilde eens een voornaam Heer bezoeken,
en had zich zeker flag van voertuig met twee
ra-