Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. lóp
zijn vader hem een' Icleinen arbeid in den tuin
aanbeval, of wanneer zqne moeder hem eens een
kwartiertje langer dan gemeenlijk, naar het eten
wachten liet, en de kost dan eens niet juist naar
zijnen fmaak was. Elk noemde den kleinen fre*
derik een veekehjk mannetje.
Verdraagzaam. Maar verdraagzaam was
frederik, daarentegen, in eene ruime mate.
Het bleef tusfchen^ hem en al zijne fchoolmak-
kers en fpeelgenooten, fteeds in orde. Men hoor-
de nooit, dat hij eens met dezen of genen aan
het twisten en kijven was geraakt. In het fpe-
len en by elke andere gelegenheid, gaf hij fteeds
toe, als het flechts eenigzins gefchieden kon, en
hij ftond er nooit hardnekkig op, om zijnen wil
te hebben. Al ftuitte lietn ook menige kleinig-
heid , hij nam ze echter zoo hoog niet op, werd
daardoor niet beleedigd, en hield zich, als of
het niet gebeurd ware. „ Frederik," zeide
een ieder, „ is een zeer verdraagzaam kind.
y, Hij verftaat de kunst, om met elk te regt te
„ komen, en vat niet aanftonds vijandfchap je-
„ gens anderen op, wanneer men hem eens iets
„ onaangenaams aandoet."
Schaamte. — „ Maar waarom fchaamdet gij
„ u ? malle jongen!" zeide de Heer ernst tegen
M 5 ka-