Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERKLARING VAN WOORDEN. lóp
„ den Vorst, geantwoord had, zou dat vr^jmoe-
„ digheid zijn geweest ?" — „ Dat zou ik niet
t, denken, vader! want voor dien burger had
„ hij niet behoeven te vreezen." — „ Nu
zeide zijn vader, „ is het dan wel vrijmoedig-
„ heid, wanneer ik menrchen, die zoo voor-
„ naam en aanzienlijk niet zijn als ik, vrq uit
„ zeg, wat zq noodig hebben te weten, al
„ hun zulks ook misfchien onaangenaam ?" —
„ Neen! maar wanneer gjj het aan voornamer
„ perfonen zegt," antwoordde karel.
Vader. Maar wanneer gq nu, aan voorname
en aanzienlijke lieden, evenzeer als aan gerin-
ger menfchen, iets onaangenaams vrq uit zegt,
maar zulks enkel doet om hen daarmede te
grieven, en hen leed aan te doen, zoudt gq dat
wel vrijmoedigheid noemen ?
Karel. O neenl maar hoe heet dat dan?
Vader. Bitterheid, en wanneer het op eene
zeer ongepaste wijze, tegen de regelen der wel-
voegelqkheid, die welgemanierde lieden volgen,
gezegd wierd, dan zou het tevens bokachtigheid
mogen heeten. — „ Het moeten over het geheel
voegde karels vader nog daarbij, „ dingen van
„ eenig gewigt zijn, als het vrijmoedigheid zijn
„ zal, dat men ze zegt." .
Koel. — „ Wat liebt gij toch met adolf te
M 4 „ doen