Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
l8a VRRKLARING VAN WOORQEN.
„ is de vr^moedigheid eene deugd, of eene on-
„ deugd?" — Weet gy dan," fprak zQn va-
der, „ waarin z^j eigenlijk beflaat?" Dit wist
karel niet. Toen verhaalde z^n vader hem.
„ Zekere Raadsman van een' Vorst werd eens door
„ denzelven gevraagd, waarom hQ, de Vorst,
„ fteeds de pleidoojjen verloor, die hq met zijne
„ onderdanen voerde ?" „ Daarom, genadigfte
„ f, Heer!*' antwoordde de Raadsman, „ om-
„„ dat gij ongelijk hebt." Zie, dat was vrij-
„ moedigheid. Wanneer gij eens aan eenig zeer
„ aanzienlijk man iets te zeggen hadt, dat hem
„ onaangenaam was, niet waar? dan zoHdt gij
f, u daarop bedenken. Gq zoudt vreezen, dat
„ hij het euvel mogt opnemen, en gramftorig op
y, u worden. Zoudt gij dan wel volkomen vrij
y, uit fpreken, zoo als tegen elk ander mensch,
y, of zoudt gij u, in uw gefprek, bedwin-
„ gen ? " — „ Ik zou vast niet gaarne zoo ge-
y, heel vrij uit fpreken, als tegen andere men-
„ fchen. Ik zou mij bedwingen, om mqne woor-
y, den terug te houden." — IVIaar zou dat dan
„ vrijmoedigheid wezen?" vroeg zqn vader ver-
der: en, het antwoord was: „ neen," „ Wan-
„ neer intusfchen de Raad, van wien ik u
„ verhaalde, door een gemeen burger gevraagd
„ ware, waarom hij al zQne pleidooqen verloor,
t, en de Raadsman hem even hetzelfde, als aan
M den