Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. lóp
„ wanneer iemand zich anders houdt dan hq
„ is, heet hq valsch, vooral wanneer hij zich
„ fteeds veel vriendelijker jegens anderen aan-
„ ftelt dan hq is."
Een vleijer veinst altqd. Is dus hq, die veinst,
een vleier?
Ondoorgrondelijk, -- Karel had in een boek
gelezen: „ met ondoorgrottdelijke vmxi&itxi isgee-
„ ne vriendfchap mogelijk." Hij vroeg, wat
ondoorgrondelijke menfchen waren. Het antwoord
was: „ Menfchen, die nooit hunne ware ge-
„ zindheden en begrippen laten raden. Nooit
„ zeggen zjj, hoe zq over dit of dat denken.
„ Hoe kan men weten, of het wel of
„ kwalijk met iemand meenen, en wat zjj voor-
„ hebben. Steeds houden zQ alles geheim; nooit
„ openbaren zij hunne oogmerken; en zelfs in
„ onbeduidende dingen mag niemand weten, wat
„ zij willen. Zeg mij nu eens kort en fpoedig,
f, wat is een ondoorgrondelp mensch?"
„ O!" zeide karel , „ dat is derhalve een
„ mensch, wiens gezindheden men nooit regt
„ weten kan. „ De lieden zeggen ook wel eens
y, van zulk een* mensch: „ men weet nooit
y, „ wat men aan hem heeft.""
Vrijmoedigheid. — „ Vader 1" zeide karel ,
M 3 „is