Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 verklaring van woorden."
„ Een knaap was nijdig op een' zijner fchool-
„ makkers, en haatte hem zelfs, omdat die
„ fchoolmakker, uit hoofde van zigne goede
„ geaardheid, overal meer bemind en hem voor-
„ getrokken werd. Maar hij liet z^nen nijd en
y, haat niet blijken. Hij hield zich jegens zij-
„ nen fchoolmakker altijd vriendelp en toege-
„ negen. Hjj hield zich derhalve anders, dan
„ hij was. Let nu daarop, hoe de geneigdhe-
„ den van dezen knaap jegens zgnen medeleer-
„ ling werkelqk waren, en 'welke geneigdheden
„ hfl, in zjjn gedrag omtrent denzelven, betoon-
„ de."
„ Deze zelfde knaap had een* anderen mede-
„ leerling, met welken zijne ouders hem ver-
„ boden hadden om te gaan. Hq ging evenwel
„ heimelijk bij denzelven, zoo dikwijls hij flechts
„ dacht, dat zijne ouders het niet gewaar zou-
y, den worden. Intusfchen hield hij zich uiter-
y, lijk, en als hij dacht, dat zijne ouders er op
y, letteden, als of hij met dien knaap niets meer
y, te doen had. Hij fprak niet met hem, en
„ zag hem naauwelijks aan. Hierin veinsde de
y, gezegde knaap derhalve wederom."
„ Wat is nu toch geveimdheU ? "
y, Lieden, die zich, zoo in woorden als in
„ gedragingen, fteeds vertoonen, gelijk zij wer-
„ kelijk gezind zijn, noemt mm opregt. Maar
« wan-