Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
XVI INHOUD.
Slotenmaker, fmid. — Behoeftig, arm, rijk. —
Eergierigheid. — Eer, roem. — IJdele hoog-
moed, trotschheid. — Eigenzinnig, vast van
geest. — Eigenzinnig , hardnekkig, ftandvastig,
onbeftendig, moedeloos. — Lekker, gulzig. —
Bewonderen, verwonderen. — Vleijerij. —.Ge-
veinsdheid, opregt, valsch. — Ondoorgronde-
lijk. — Vrijmoedigheid. — Koel. — Weeke-
lijk. — Verdraagzaam. — Schaamte. — Belee-
diging.. — Verftrooidheid van geest. — Tegen-
woordigheid van geest. — Arbeid. — Nijd. —
Vermaak in eens anders leed. — Wreedheid. —
Vermeerderen, verminderen. — Kenteeken. —
Eigenfchap. — Oorzaak, uitwerkfel, gevolg, —
Zinnen, gewaarworden. — Denkbeeld, be-
grip. — Kennis. — Herinnering, geheugen. —
Verbeeldingskracht. — Zinnelijkheid. — Aange-
naam. — Onaangenaam. — Schadelijk. — Ver-
ftand, oordeelskracht, befluiten. — Natuur. —
Vrij. — Regt. — Pligt. —• Gelooven. —
Waarfchijnlijk. — Twijfelachtig. — Hart. ^
Goed.
EER-