Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 verklaring van woorden."
„ wonderde hij; zijne gekfte bedrjjven noemde
„ hij fchrander en wijs, en het onregt, hetwelk
„ hy gedaan had, noemde hij regt. Onophoude-
„ Iqk hield hjj zich, als of hij zijnen Heer har-
„ telqk liefhad, hoopchtte, en hem voor een
„ zeer braaf en goed man hield; offchoon h(j
„ in zQn hart juist het tegendeel van hem dacht.
„ Maar geen mensch billijkte het gedrag van
„ dien bediende. Elk zeide, dat hij een lage
„ v/«jrV!r was, die zich aanftelde, als of hij zqn'
f, Heer voor wie weet hoe fchrander en braaf
„ hield, en evenwel zelf zeer wel wist, dat h|j
„ het niet was; ja die hem achter zqn' rug uit-
„ lachte, en zelfs den fpot met hem dreef, maar
„ zich flechts ddärom zoo jegens zijnen Heer
„ gedroeg, opdat hq deszelfs gunst meer en meer
„ winnen, en menig gefchenk van hem mogt
y, bekomen."
y, Wat is dan nu yleijerij?'"
„ De Heer ernst verhaalde nog verder: „ ili
„heb nog een' mensch gekend,'die aan all*
„ menfchen voorregten toefchreef, welke zij nie
„ bezaten, en zich fteeds hield, als of h|j hen
„ om den wil van die voorregten of goede ei
„ genfchappen, zeer hoogachtte^ offchoon hi
„ hen misfchien verachtte. Als iemand er flecht
„ eenigzins verdragel^k uitzag, dan prees h:
„ deszelfs fchoonheid, noemde hem allerliefst