Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERKLARING VAN WOORDEN. lóp
„ Zie, wanneer gij thans voorneemt, om heel
„ mooi te leeren fchryven, of heel vlug te lee-
„ ren rekenen, dan is daar wel menigerlei zwa-
„ righeid aan vast, en hindert u menig ding
„ daarin: maar de hindernisfen zijn evenwel zoo
„ groot niet, dat gij uw voornemen niet zoudt
5, kunnen uitvoeren, al maken die hindernisfen
„ het u eenigzins moeijelijk en zwaar; anders
„ zoudt gij hardnekkig zijn, 200 gi.] uw voorne-
„ men wildet uitvoeren.' Thans zqt gij, inte-
„ gendeel, flandvastig , gg weet het uii te hou-
„ den. Wanneer gij nu, om der zwarigheden
„ wil, die gij echter hadt kunnen overwinnen,
„ van uw voornemen afzaagt, zoudt gij onßand*
„ vasUg^ wankelmoedig wezcn. Misfchien zoudt
„ gij zelfs gelooven, dat gij de zwarigheden niet
„ kondei overwinnen, en dit te moegelijk voor u
„ zou zqn, en dan waart, gij moedeloos.
Lekker^ Gulzig, — „ Kgk, gij zijt een lek-
ker dier!" zeide de Heer ernst, op zeke-
ren dag, tot den grooten zwarten huiskacer, die
de foep niet eten wilde, welke de meid hem
gegeven had. „ Als de gulzige sultan ze flechts
„ had, die zou ze wel lusten."
„ Lekker^ gulzig?'*^ zeide karel bij zich zei.
ven, „ waarin mag toch het onderfcheid gelegen
„ zijn«?" Hij kon daarover, zonder hulp van zijn^
va*