Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 verklaring van woorden."
Eigenzinnig, hardnekkig, flandvastig, onbe-
ftendig, moedeloos. — „ Maar hardnekkig en ei-
genzintng, is toch een en lietzelfde ?" vroeg
KAREL al verder. . „ Niet zoo volftrektelijk
zeide willem. „ Het is evenmin een en het-
„ zelfde , als hardnekkig en flandvastig. Zie,
y, of gij het vatten kunt."
„ Wanneer gij iemands wil volftrekt niet doen
„ wilt, offchoon gq het, zonder eenige gègronde
„ reden weigert, dan zijt gq ? " . ... Eigen-
y, zinnig ben ik dan," viel karel hem in de
reden. „ Maar verbeeld u nu eens, dat wel nie-
„ mand iets van u verlangde, maar gij zelf iets
„ wildet doen; dat gij, bij voorbeeld, de drie
„ groote boeken, die daar op den grond liggen,
„ dragen wildet, maar welhaast bevondt, dat
„ gij geene genoegzame krachten daartoe hadt,
„ en dezelven u telkens uit de handen vielen,
„ gij ze niet omvatten, niet opligten kon-
„ det, eu dezelven nogtans wildet wegdiagen;
„ zie, dan waren er hindernisfen en zwarighe-
„ den, op welke gij intusfchen geen acht wil-
„ det flaan." — «O, nu raad ik het," voegde
zijn broeder hem toe: „ dat zou hardnekkig-
„ heid wezen."
„ Regt zoo," zeide willem , „ en die is al-
„ tijd dwaas, daar ftandvastighcid, integendeel,
„ zeer loffelijk is."
„ Zie,