Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 verklaring van woorden."
„ kostbare paarden, en een' fraaijen tuin liad,
„ wat zou dat wezen? En als hij waande, dat
„ hij bi,ikans de eenige was, die eer verdiende,
„ omdat hij veel geleerd had, zijn bedrijf zeer
„ goed verftond, mild en weldadig was, wat
„ zou dat zijn?"
Eigenzinnig, vast van geest. — „ G|j zijt
„ loch al te eigenzinnig en hoofdig," zeide ka-
reï. tot willem, zijuen ouderen broeder, toen
deze aan zijne bede, om met hem te kaatfen,
niet voldoen wilde. „ Neen," antwoordde wil-
LEM, „ ik ben (lechts vast van geest." — „ Zoo,"
zeide karel; „is daartusfchen dan nog on-
derfcheid?" Dit beloofde willem hem nader-
hand uit te leggen.
Nu verklaarde willem het hens dadelijk.
„ Zie," zeide hij , „ als gij bij moeder om een
„ ftuk koek aanhieldt, dat zij u reeds eenmaal
„ geweigerd had, omdat het uwe maag op
„ zulk een tijdftip juist bederven zou , en moe
„ der al uwe beden affloeg, zou dat wel eigen-
„ zinnigheid wezen ? of zou het vastheid van
„ geest zijn ? Let flechts op de redenen, die
„ moeder hebben zou, om uwe beden af te
„ flaan."
„ Toen gij mij aanzocht, om met u te kaat-
„ fen, had ik een zeer noodwendig werk te ver-
w "g-