Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. lóp
vroeg KAREL eenigen tijd daarna. „ Denit eens"
zeide zijn vader, „ aan den kleinen preDkrik!
„ Was dat geen fchrander kind? Wist het niet
„ veel meer, dan gij allen te zarnen?" Dit herin-
nerde karel zich zeer wel. „ Nuvervolgde
zqn vader, „ als men nu zeer fchrander en be-
„ kwaam is, is dat niet een veel grooter voorregt,
„ dan dat men een fraai kleed aan heeft? Nu
„ zie, deze frederik. liet zich intusfchen op
„ zijne kundigheden zeer veel voordaan , en bjst-
„ gene gij anderen wist, was bij hem alles ver-
„ achtelqk en gering. Gij allen wildet ook niet
„ gaarne lang in zijn bijzijn wezen. Ziet gij wel,
„ hij was trotsch. Het is allezins een groot
„voordeel, dat men vele kundigheden heeft,
„ maar het is hoogmoed, dat men zich daarop
„ veel inbeeldt, en anderen veracht. Eveneens
„ beroemde frederik er zich op, dat hq aan
„ een arm kind, wekelijks iets van zijn zakgeld
„ gaf. Zie, dat alles is zeer goed, maar waarin
„ ligt eigenlijk de trotschheid?"
„ Wanneer frederik zich op het fchoone
„ horologie, dat hij als een Nieuwejaarsge-
„ fchenk van zijn' vader bekomen had, had wil-
„ len verheffen, zou dat trotschheid of ijdele
„ hoogmoed zijn geweest? Wanneer iemand
„ zich daarop verhief, of zich zelfs beter acht-
„ te dan anderen, omdat hq een fchoon huis,
„ kost.