Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 verklaring van woorden."
„ De fpitsbpef cartouche was weleer, door
„ gansch Frankrijk heen, berucht, omdat hij
„ zulke looze en ftoute diefftallen bedreef, en
„ zich tegen alle navorfchingen der Overheid
„ wist te beveiligen. Elk erkende in hem een
„ zeer vernuftig en doorflepen mensch; maar hij
„ werd door niemand geroemd"
IJdele hoogmoed, trotschheid. — De kleine
louize , karels zuster, plagt zich (leeds heel
gaarne op te fchikken. Het was haar niet ge-
noeg, dat zij zindelijk en in orde gekleed was,
maar zij wilde overal nog iets tot opfchik heb-
ben. Een lint om het lijf, of door het haar ge-
flagen, eene fchoone bouquet voor de borst ge-
hecht , een geborduurd fchoenblad, enz. veroor-
zaakte haar ongemeen veel vreugde. Zij hoorde
het gaarne, dat men dit aan haar prees; en als
zij aldus gekleed was, waande zq meer en be-
ter te zijn dan anders. „ Meisje!" zeide haar
vader, „ gij zijt een ijdel ding. Hoe kunt gq
„ u op zulke kleinigheden, die toch zoo wei-
„.nig beduiden, iets laten voorftaan, en u
„ daarop verheifen. Die zijne eer in opfchik en
„ kleederen, en in zulke nietsbeduidende din-
„ gen zoekt, en deswegens gaarne geprezen
„ wordt, die is ijdel."
„ Is dan ijdelheid en trotschheid eenerlei?"
vroeg