Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERKLARING VAN WOORDEN. lóp
„ Intusfchen waren er meer, die daarnaar fton-
„ den. Dezen zocht de gezegde man, door
„ menigerlei listen en lagen, te verwijderen.
„ Hij lasterde hen, fprak kwaad van hen, en
„ zocht hen, als flechte menfchen, verdacht te
„ maken. Hij verkreeg den begeerden post wer-
„ kelijk; maar het kwam welhaast uit, op welk
„ eene wijze hq tot denzelven was geraakt. Had
„ hij nu wel eer daarvan ?"
„ De kleine kristiaan ftelde er veel eer in,
„ om regt wild te z^jn, zijne fchoolmakkers te
„ kwellen en te beleedigen , of ben zelfs wel te
„ (laan en te ftooten, omdat eenigen zijner med-
„ gezellen hem deswege fchenen te bewonderen."
Eer, Roem. — „ Hoe zijn intusfchen eer en
roem onderfcheiden ?
„ Er leefde in eene kleine ftad een bekwaam
„ Geneesheer, die bij allen, die hem van nabq
„ kenden , zeer geacht en geëerd was , en dus
„ eer genoot, omdat hij zqne zaak zoo wel
„ ve^-ftond, en zijne zieken zeer zorgvuldig op-
„ paste, 'ja de armen gaarne om niet hielp. Nu
„ vond die Arts nog een nieuw en voortretfe-
„ lijk geneesmiddel uit, waardoor hij zoo bekend
„ werd , dat bqkans een ieder van hem wist te
„ fpreken, en hem hoogachtte; dus verwierf
„ hij ook roem"
L 5 „De