Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 VERKLARING VAN WOORDEN."
zulk een verlangen naar eer beftaat, hetwelk door
de deugd gematigd, en zoo h) orde wordt ge-
houden , dat daaruit niets ondeugends ontfpruit.;
maar dat eergierigheid een al te hevig en onma-
tig verlangen was, om eer te verwerven, hetwelk
dikwijls aanleiding gaf, om anderen te kwellen
en te beleedigen; dat de eergierige fteeds meer
dan anderen bemind wilde worden, en meestal
flechts alles uit verlangen naar eer deed; dat
eerzucht flechts door goede bedrijven eer zocht
te verkrijgen, maar eergierigheid dezelve dik-
wijls ook in booze en flechte handelingen meen-
de te vinden, en zeer veel met uiterlijke eertee-
kens, als titels , ridderorden, enz. op had, ja
zich zeer beflverde, om dezelven magtig te wor-
den. Hij verhaalde hem ook nog het volgende:
„ Zeker Vorst had een' braven en regtfchape-
„ nen Dienaar, wien hij evenwel niet lijden mogt.
„'Daarom beloofde hij aan eenen zijner Raads-
„ lieden een veel hooger en voordeeliger ambt,
„ indien dezelve het, door eenige valfche be-
„ fchuldigingen en getuigenisfen, zoo ver wilde
„ brengen, dat de gezegde Dienaar, op eene
„ fmadelijke en fchandelpe wijze kon worden
„ weggejaagd. „ Genadige Heer!'' zeide de
„ Raadsman, „ dat ftrijdt tegen mijne eer!"
„ Zeker mensch wilde gaarnei een' voornamer
„ post erlangen, om meer geëerd te worden.
«In-