Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verklaring van woorden. i49
„ wanneer gij dit, indien liet in uw vermogen
„ was, zelfs zocht te verhinderen; wanneer gij
„ kwalijk van anderen fpraakt, opdat zij, door
„ hmme ouders en meesters, mogten worden
„ klein geacht; wanneer gij u zeiven aan andere
„ menfchen beter voorfteldet dan gij waart, en
„ overal boven anderen wildet worden voor-
„ getrokken, en meer geacht, dan zij; niet
„ waar? dan zoudt gij insgelijks naar eer ftre-
„ ven? Maar zou dat dan ook regt wezen?"
Nu zag KAREL in, dat er twee gevallen waren,
waarin men naar eer ftreefde. Hij moest beide
gevallen met elkander vergelijken. Hij zag, dat,
in het eerfte geval, en in het andere, de
menfchen wel een en hetzelfde zochten, maar op
eene zeer verfchiilende wijze daarbq te werk gin-
gen, en dat, in het eerfte geval, het verlangen
naar eer zeer matig, terwijl datzelfde verlan-
gen , in het andere geval, al te hevig was. Daar-
enboven verklaarde zijn vader hem , wat men
cwider gierigheid ver ftond. Toen vond Karel
het onderfcheid tusfchen eerzucht en eergierig-
heid. Nu kon het hem ook niet zwaar vallen,
te beoordeelen, welk van beiden geoorloofd en
ongeoorloofd was.
Zijn vader helderde alles vervolgens nog voor
hem op, door eenige voorbeelden, v(/aaruit hij
regt duidelijk leeren kon, dat eerzucht fteeds in
L 4 zulk